PRIMĂRIA COMUNEI BRÂNCENI

CUVÂNTUL PRIMARULUI

Primăria comunei Peretu, prin intermediul acestui site, dorește să ofere vizitatorilor, o imagine de ansamblu a comunei, și să stabilească o punte de legătură între primărie și cetățenii comunei.

Strategia de dezvoltare locală a comunei Peretu are ca obiectiv general reducerea decalajelor față de oraș și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei și a zonei.

Existența fondurilor structurale europene reprezintă o oportunitate care nu trebuie ratată. Am convingerea că strategia de dezvoltare locală a comunei Peretu va fi pusă în aplicare și își va atinge obiectivele propuse.

Tuturor celor ce veți parcurge această pagină web, oaspeți sau localnici, vă adresez salutul meu și al întregii mele echipe.

Cu cele mai bune sentimente,
Florin-Mihai SOREAȚĂ – Primarul comunei Peretu

Consiliul Local

AL COMUNEI BRÂNCENI, JUDEȚUL TELEORMAN

Consiliul Local Brânceni este format din 11 membri, care sunt aleși prin vot universal, egal și liber pentru un mandat de 4 ani.

Rolul Consiliului Local este de a administra domeniul public și domeniul privat al comunei Brânceni de a aviza sau aproba studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și de a stabili bugetul local, taxele și impozitele locale.

De asemenea, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale sau centrale.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că este în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament vă privește și pe dumneavoastră, deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu.

DATE DE
Contact

PROGRAM

luni-vineri: 08:00 - 16:00
sâmbătă-duminică: ÎNCHIS

ADRESĂ

DN51
comuna Brânceni,
județul Teleorman
cod poștal: 147035

TELEFON

telefon/fax: 0247 431 448

ADRESĂ DE E-MAIL

contact@comunabranceni.ro

FORMULAR DE CONTACT